Error 404 Sleep Not Found!!!

nada por aqui ...nada por alla

k-eke:

Samus .

QUAAAAAAA ?

Samus ? 

QUEEE QUIII QUOOOOO !

Sa … Samus ?!! Samus !

Quoo QUAA QUI QUEE QUOO QUIII NAOOWW QUIOOOOOOUUU UUUU !

Elevators …..